Dönmez Mühendislik

Çevre ve İSG Politikası

Dönmez Mühendislik olarak arzumuz ve amacımız, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.

 BİZ DOĞAYI KORUDUKCA DOĞA DA BİZİ KORUR

Çevre Politikamız

Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere riayet etmek,

Tüm çalışmalar esnasında çevreye zarar vermeyi önlemek amacıyla riskleri belirlemek, tedbirler almak, uygulamak,

Tüm çalışmalarda doğal ve diğer kaynakların optimum şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak, meydana gelebilecek tehlikeli ve tehlikesiz tüm atıkları kontrol altında tutarak çevreye olan etkilerini asgari seviyede tutmak,

Tüm çalışmalarda uygulanacak sistemler ve yöntemler ile çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilecek kirletme risklerini azaltmak ve olası kirliliğin yayılmasını önlemek.

İSG Politikamız

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere riayet etmek,

Tüm çalışmalar esnasında iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uyumu sağlayarak sürekli iyileştirme sağlamak,

İş kazalarını önleyici tedbirleri tam olarak belirleyerek iş kazalarının minimum seviyede olmasına öncelik vermek,

Tüm çalışanlarımızın bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla bilgilendirmek.